Aktuálne sa v meste Miguel Alemán (La Doce) pobočka SC Pakar nenachádza